Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 24 Phan Bội Châu, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 0313838847
Fax 0313838844
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)