Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HÒA BÌNH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp 7 xã Nhị Thành Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An
Điện thoại (072) 3613554
Fax (072) 3623556
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)