Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VNPT Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 5 nguyễn tri phương - hồng bàng - hải phòng
Điện thoại 0313523999
Fax 0313523888
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)