Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Khu II đường 3 tháng 2 - phường Xuân Khánh - quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại 07103835529
Fax 07103835529
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)