Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã An Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xã An Hòa, huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng
Điện thoại 0912343168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)