Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 81 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HCM
Điện thoại (08)38293957;(08)39327061
Fax (08)38202506
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)