Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 65/2B Bà Triệu, Thị Trấn Hóc Môn, H. Hóc Môn
Điện thoại 0838914208
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)