Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Khánh Hải
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0303841290
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)