Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tân Đại
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 66/6 Phan Sào Nam, phường 11, Quận Tân Bình
Điện thoại (08)39492403
Fax (08)39492376
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)