Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Phú thọ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phường Tiên Cát, thành phố Việt trì, Tỉnh Phú thọ
Điện thoại 02103849389
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)