Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 32 Điện Biên Phủ, Hải Phòng
Điện thoại 0313859935; 0313551939
Fax 0313859990
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)