Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Truyền tải điện 3
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 12 Trần Hưng Đạo - TP.Nha Trang - T.Khánh Hoà
Điện thoại 0583521188
Fax 0583521836
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)