Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0338261476
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)