Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 02713727475
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)