Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ Nhà A4, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 02432115960
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)