Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Hương Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0962165345
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)