Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Minh Châu
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xóm 6, - Xã Minh Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.
Điện thoại 0973485283
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)