Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TT phát triển quỹ đất
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ sở tài nguyên và môi trường tỉnh hoà bình,Trần Hưng Đạo - Phương Lâm - Hoà Bình
Điện thoại 021835623462
Fax 021835623462
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)