Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí PVTECH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 10, tòa nhà viện dầu khí, 173 Trung kính, Yên hòa, cầu giầy , Hà Nội
Điện thoại (04)3772 2722
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)