Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333876251
Fax 0333876251
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)