Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG THÀNH PHỐ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 125 HAI BÀ TRƯNG, Phường Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại (08)35282828
Fax (08)35282020
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)