Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý đầu tư nội ngành
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 18 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại 02438379043
Fax 02437674700
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)