Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 79 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 02993822334
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)