Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 386
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 3 - 15L2 - khu đô thị Hà Tiên - phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113716880
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)