Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE (ĐỔI TÊN TỪ ĐIỆN LỰC BẾN TRE)
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 450F, QL60, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại 0758511932
Fax 0753816242
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)