Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06512210299
Fax 06513879198
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)