Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 234, đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553828613
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)