Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Viễn thông quốc tế miền Trung
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 344, đường 2/9 Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại 02363622355
Fax 02363622442
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)