Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 182 Hùng Vương-TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 02553826978
Fax 02553822704
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)