Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn ngân sách cấp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 86 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại (04)39427745
Fax (04)38221996
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)