Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 01, đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 03203853802
Fax 03203857971
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)