Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (04)38512603
Fax (04)38519203
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)