Gói thầu: Mua sắm phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ (Bao gồm cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101197-00
Thời điểm đóng mở thầu 09/01/2020 12:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh
Tên gói thầu Mua sắm phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ (Bao gồm cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ)
Số hiệu KHLCNT 20200101143
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước không thường xuyên và nguồn thu học phí tại trường được bố trí tại Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 11:38:00 đến ngày 2020-01-09 12:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 720,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Mua sắm phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ (Bao gồm cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ) 1 Bộ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, bao gồm các phân hệ: - Phân hệ lập kế hoạch và thời khóa biểu niên chế - Phân hệ quản lý học sinh sinh viên - Phân hệ quản lý điểm - Phân hệ cổng thông tin sinh viên và giảng viên - Phân hệ Quản lý Học phí và lệ phí - Phân hệ Quản trị hệ thống
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->