Gói thầu: 01 2020-MS-VTTB- ĐTQM: “Mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2020”

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101170-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM
Tên gói thầu 01 2020-MS-VTTB- ĐTQM: “Mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2020”
Số hiệu KHLCNT 20200101093
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn sản xuất kinh doanh 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 11:07:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,840,043,835 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 72,000,000 VNĐ ((Bảy mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*10 mm2 20.000 m Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*10 mm2
2 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*16 mm2 5.000 m Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*16 mm2
3 Dây bọc 0.6/1kV XLPE/PVC M4*25 mm2 2.000 m Dây bọc 0.6/1kV XLPE/PVC M4*25 mm2
4 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 1.000 m Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2
5 Cáp vỏ PVC 10 mm2 2.500 m Cáp vỏ PVC 10 mm2
6 Dây PVC M1*16 2.000 m Dây PVC M1*16
7 Cáp XLPE/PVC M1 * 25mm2 500 m Cáp XLPE/PVC M1 * 25mm2
8 Hòm 1 công tơ 3 pha UPVC có vị trí lắp TI, trọn bộ không gồm ATM 30 hộp Hòm 1 công tơ 3 pha UPVC có vị trí lắp TI, trọn bộ không gồm ATM
9 Hòm 4 công tơ 1 pha UPVC (không cầu chì, không ATM) 500 hộp Hòm 4 công tơ 1 pha UPVC (không cầu chì, không ATM)
10 Hòm 1 công tơ 3 pha UPVC không vị trí lắp TI, ATM 100A 500 hộp Hòm 1 công tơ 3 pha UPVC không vị trí lắp TI, ATM 100A
11 Aptomat MCB 1 cực 600V-63A 2.500 cái Aptomat MCB 1 cực 600V-63A
12 Hộp đầu cáp Elbow 24kV M3x(16 - 95) 3 bộ Hộp đầu cáp Elbow 24kV M3x(16 - 95)
13 Hộp đầu Cáp 24kV M3x50mm2 NT 3 bộ Hộp đầu Cáp 24kV M3x50mm2 NT
14 Hộp nối cáp ngầm 24kV - M3x240mm2 2 bộ Hộp nối cáp ngầm 24kV - M3x240mm2
15 Đầu cáp loại T-plug 22kV (3x95-3x240) 2 bộ Đầu cáp loại T-plug 22kV (3x95-3x240)
16 Hộp đầu cáp 24kV M3*240 TN 2 bộ Hộp đầu cáp 24kV M3*240 TN
17 Hộp đầu Cáp 24kV M3*240mm2 NT 2 bộ Hộp đầu Cáp 24kV M3*240mm2 NT
18 Ghíp kép bọc cáp ABC 25/120/25-120 4.000 bộ Ghíp kép bọc cáp ABC 25/120/25-120
19 Đầu cốt M25 500 cái Đầu cốt M25
20 Đầu cốt ép M16 500 cái Đầu cốt ép M16
21 Mốc báo tín hiệu cáp ngầm (bằng sứ ) 3.000 cái Mốc báo tín hiệu cáp ngầm (bằng sứ )
22 Khóa đai 1.000 cái Khóa đai
23 Ống nối hạ thế 120 100 cái Ống nối hạ thế 120
24 Biển tên vật tư thiết bị 50 cái Biển tên vật tư thiết bị
25 Biển công suất TBA 11 cái Biển công suất TBA
26 Biến dòng 600V 100/5A 5VA CCX0,5 TN 3 cái Biến dòng 600V 100/5A 5VA CCX0,5 TN
27 Biến dòng 600V 150/5A 5VA CCX0,5 TN 66 cái Biến dòng 600V 150/5A 5VA CCX0,5 TN
28 Biến dòng 600V 200/5A 10VA CCX0,5 TN 111 cái Biến dòng 600V 200/5A 10VA CCX0,5 TN
29 Biến dòng 600V 250/5A 10VA CCX0,5 TN 9 cái Biến dòng 600V 250/5A 10VA CCX0,5 TN
30 Biến dòng 600V 300/5A 10VA CCX0,5 TN 84 cái Biến dòng 600V 300/5A 10VA CCX0,5 TN
31 Biến dòng 600V 400/5A 10VA CCX0,5 TN 33 cái Biến dòng 600V 400/5A 10VA CCX0,5 TN
32 Biến dòng 600V 500/5A 15VA CCX0,5 TN 12 cái Biến dòng 600V 500/5A 15VA CCX0,5 TN
33 Biến dòng 600V 500/5A 15VA CCX0,5 TN 66 cái Biến dòng 600V 500/5A 15VA CCX0,5 TN
34 Biến dòng 600V 800/5A 15VA CCX0,5 TN 27 cái Biến dòng 600V 800/5A 15VA CCX0,5 TN
35 Biến dòng 600V 1000/5A 15VA CCX0,5 TN 48 cái Biến dòng 600V 1000/5A 15VA CCX0,5 TN
36 Biến dòng 600V 1200/5A 15VA CCX0,5 TN 33 cái Biến dòng 600V 1200/5A 15VA CCX0,5 TN
37 Biến dòng 600V 1500/5A 15VA CCX0,5 TN 21 cái Biến dòng 600V 1500/5A 15VA CCX0,5 TN
38 Biến dòng 600V 1600/5A 15VA CCX0,5 TN 6 cái Biến dòng 600V 1600/5A 15VA CCX0,5 TN
39 Biến dòng 600V 2000/5A 15VA CCX0,5 TN 18 cái Biến dòng 600V 2000/5A 15VA CCX0,5 TN
40 Biến dòng 600V 2500/5A 15VA CCX0,5 TN 15 cái Biến dòng 600V 2500/5A 15VA CCX0,5 TN
41 Biến dòng 600V 3200/5A 15VA CCX0,5 TN 3 cái Biến dòng 600V 3200/5A 15VA CCX0,5 TN
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->