Gói thầu: Gói số 03: Thiết bị đồ dùng dạy học khác

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100321-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng
Tên gói thầu Gói số 03: Thiết bị đồ dùng dạy học khác
Số hiệu KHLCNT 20200100100
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 09:49:00 đến ngày 2020-01-10 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 168,100,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,000,000 VNĐ ((Hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bảng từ chống lóa 1,2m x 3,6m 16 tấm Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Bảng xoay 0,8m x 1,2 m 15 cái Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Bảng (trắng 1,2m x 2,4m ) 9 tấm Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Điện thoại cố định + ghế để điện thoại 1 bộ Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Bảng công khai tài chính 1 cái Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Thiết bị y tế (cân sức khỏe, nhiệt kế,…) 1 bộ Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Bảng chữ đo thị lực 1 tấm Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
8 Máy hấp dụng cụ y tế 1 bộ Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
9 Bộ đo huyết áp 1 bộ Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
10 Loa cầm tay 1 cái Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
11 Trống đội 1 bộ Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 Thảm lót 40 m2 Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
13 Sách thư viện các loại 1 bộ Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
14 Bảng xoay 1 cái Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
15 Bảng trượt 2 bên 2 tấm Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
16 Trống trường 1 cái Theo mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->