Gói thầu: Vật tư thay thế trong hệ thống khí y tế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105046-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 15:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H
Tên gói thầu Vật tư thay thế trong hệ thống khí y tế
Số hiệu KHLCNT 20191236868
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn nguồn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (viện phí) của đơn vị
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:05:00 đến ngày 2020-01-10 15:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 638,550,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,400,000 VNĐ ((Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bình tạo ẩm oxy CCO 250ml 17 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
2 Bộ linh kiện bảo trì 2 năm bộ xả nước tự động Beko 12 1 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
3 Bộ linh kiện bảo trì 2 năm cho bộ sấy khí, SEC 5AH-AD4180 ( lõi van C1/C2, van No V1/V3, van NC R2/R4 1 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
4 Bộ linh kiện bảo trì hằng năm cho bộ sấy khí, SEC 5AH-AD4180 (Lõi lọc PF217, SUB217, Giảm Thanh, Phao xả tự động cho Lọc PF, SUB) 1 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
5 Bộ linh kiện bảo trì hàng năm cho máy nén khí trung tâm GA11 ( Lọc nhớt, Lọc tách nhớt, lọc khí đầu vào, nhớt chuyên dùng cho máy can 5 lít ) 2 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
6 Bộ linh kiện bảo trì hai năm cho máy nén khí GA 11 ( Linh kiện bảo trì can áp suất tối thiểu, linh kiển bảo trì bộ đóng mở tải ) 2 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
7 Dây curoa sử dụng cho máy nén khí (bộ/2 sợi) 2 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
8 Lọc vi sinh cho điều áp hút (ống/10 cái) 100 10Cái/ống Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
9 Lọc khuếch tán bình tạo ẩm ( gói/ 10 cái ), 50 Gói Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
10 Lưu lượng kế oxy RTM3 - 15l/phút với đầu nối và bình làm ẩm 8 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
11 Nắp bình chống tràn điều áp hút RVTM2 4 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
12 Nắp bình chống tràn điều áp hút RVTM3 5 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
13 Nắp bình chứa dịch 4 lít 5 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
14 Nắp bình chứa dịch 2 lít 12 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
15 Nắp bình tạo ẩm CCO (gồm nắp đậy màu trắng, vòng đệm, ngõ vào, đầu gắn, ống dây silicon) 25 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
16 Nhớt chuyên dụng cho máy nén ( can/5 lít ) 2 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
17 Ron bình hút 2 lít 12 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
18 Đầu dẫn van lọc hút (gói/10 cái) 10 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
19 Đầu dẫn van lọc oxy, air (gói/10 cái) 40 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
20 Thân bình tạo ẩm 15 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
21 Thân bình hút 2 lít bằng Polysulfone 10 Bình Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
22 Lọc khí đầu vào cho máy nén khí 4 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
23 Lõi lọc vi sinh của bộ lọc FD 130DP thay thế hàng năm cho HT máy hút E100 2 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
24 Vòng đệm khớp gối máy hút E100 2 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
25 Khớp nối đầu bơm hút, motor 4 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
26 Bộ linh kiện bảo trì 2 năm cho máy HT hút E100 ( Nhớt chuyên dụng cho máy, gioăng đệm kín, lọc nhớt, lõi lọc tách nhớt, Van đầu hút, vòng đệm trục khớp gối, lọc bộ giảm tải đầu hút ) 2 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
27 Linh kiện bảo trì điều áp thứ cấp UD hộp/ 10 bộ 1 Hộp Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
28 Bộ điều áp hút loại găn tường từ 0-100mbar 5 Bộ Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
29 Màng điều áp hút RVTM2 0-600/1000 50 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
30 Cụm ON/OFF đóng mở điều áp RVTM3 0-600/1000 5 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
31 Màng điều áp hút RVTM3 0-600/1000 5 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
32 Gioăng thân lưu lượng kế oxy 50 Cái Chi tiết nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Vật tư tiêu hao
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->