Gói thầu: Mua sắm bóng phát tia X dùng cho máy chụp CT của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104918-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG
Tên gói thầu Mua sắm bóng phát tia X dùng cho máy chụp CT của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Số hiệu KHLCNT 20191263904
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 14:39:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,900,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 39,000,000 VNĐ ((Ba mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Vật tư (bóng đèn phát tia X) của máy chụp cắt lớp vi tính D3193T 1 Cái - Vật tư, phụ kiện phải tích hợp và sử dụng tốt với hệ thống máy CT Scan nhãn hiệu Optima CT580RT do hãng GE Healthcare sản xuất hiện có tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Chi tiết về tính năng kỹ thuật tham chiếu tại Mục 2, Chương V Yêu cầu kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->