Gói thầu: Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động OPTILION

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100876-01
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG
Tên gói thầu Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động OPTILION
Số hiệu KHLCNT 20191263729
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh (bao gồm nguồn thu bảo hiểm y tế) và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 11:15:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 220,672,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,206,720 VNĐ ((Hai triệu hai trăm lẻ sáu nghìn bảy trăm hai mươi đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 CASSETTE, E-PLUS hoặc tương đương 48 Hộp Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động OPTILION CASSETTE, E-PLUS hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE
2 CASSETTE, STANDARD REFERENCE (SRC) - LEVEL 1 hoặc tương đương 4 Hộp Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động CASSETTE, STANDARD REFERENCE (SRC) - LEVEL 1 hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE
3 CASSETTE, STANDARD REFERENCE (SRC) - LEVEL 2 hoặc tương đương 4 Hộp Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động CASSETTE, STANDARD REFERENCE (SRC) - LEVEL 2 hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE
4 CASSETTE, STANDARD REFERENCE (SRC) - LEVEL 3 hoặc tương đương 4 Hộp Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động CASSETTE, STANDARD REFERENCE (SRC) - LEVEL 3 hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE
5 CASSETTE, CALIBRATION hoặc tương đương 4 Hộp Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động CASSETTE, CALIBRATION hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE
6 CONTROLS, OPTI-CHECK LYTES, Ph/ELEC, TRI-LEVEL, 10 AMP PER LEVEL hoặc tương đương 2 Hộp Hóa chất sử dụng cho Máy Điện giải đồ tự động CONTROLS, OPTI-CHECK LYTES, Ph/ELEC, TRI-LEVEL, 10 AMP PER LEVEL hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/FDA/CE
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->