Gói thầu: Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động hoàn toàn Idylla

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102470-01
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG
Tên gói thầu Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động hoàn toàn Idylla
Số hiệu KHLCNT 20191263729
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh (bao gồm nguồn thu bảo hiểm y tế) và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 15:27:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 110,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,100,000 VNĐ ((Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 EGFR Mutation Test hoặc tương đương 5 Test Hóa chất xét nghiệm đột biến gen EGFR dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động hoàn toàn Idylla. EGFR Mutation Test hoặc tương đương
2 NRAS-BRAF Mutation Test hoặc tương đương 5 Test Hóa chất xét nghiệm đột biến gen NRAS - BRAF dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động hoàn toàn Idylla. NRAS-BRAF Mutation Test hoặc tương đương
3 BRAF Mutation Test hoặc tương đương 5 Test Hóa chất xét nghiệm đột biến gen BRAF dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động hoàn toàn Idylla. BRAF Mutation Test hoặc tương đương
4 KRAS Mutation Test hoặc tương đương 5 Test Hóa chất xét nghiệm đột biến gen KRAS dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động hoàn toàn Idylla. KRAS Mutation Test hoặc tương đương
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->