Gói thầu: Gói thầu số 22: Cung cấp lốp xe cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 năm 2020

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108436-00
Thời điểm đóng mở thầu 09/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Tên gói thầu Gói thầu số 22: Cung cấp lốp xe cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191214940
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn SXKD của Công ty NĐMD
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 10:20:00 đến ngày 2020-01-09 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 594,529,100 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Lốp xe xúc lật HL760-9 7 Cái - Kích thước: 23.5-25 L3 - Loại lốp không săm
2 Lốp xe xúc lật CAT938K 3 Cái -Kích thước: 20.5-25 -Loại lốp không săm
3 Lốp xe xúc trượt HSL850-7A 4 Cái - Kích thước: 12-16.5 NHS - Loại lốp không săm
4 Lốp sau xe HD370 2 Cái -Kích thước: 12R22.5-16 -Loại lốp không săm
5 Lốp xe cẩu 10T 2 Cái -Kích thước: 12R22.5-16 -Loại lốp không săm
6 Lốp xe cẩu 20T 2 Cái -Kích thước: 11.00R20-18 -Loại lốp không săm
7 Lốp xe cứu hỏa 6 Cái -Kích thước: 12R22.5-16 -Loại lốp không săm
8 Lốp trước xe HD370 2 Cái -Kích thước: 385/65R22.5 -Loại lốp không săm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->