Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế - hóa chất cho khoa Nam Học (gói 9)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106745-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh Viện Bình Dân
Tên gói thầu Mua sắm vật tư y tế - hóa chất cho khoa Nam Học (gói 9)
Số hiệu KHLCNT 20191206041
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí thường xuyên
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 14:05:00 đến ngày 2020-01-16 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,182,079,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bộ cấy ghép thể hang nhân tạo 10 Bộ Hàng hóa mới 100%
2 Bộ mảnh ghép điều trị tiểu không kiểm soát nam 6 Bộ Hàng hóa mới 100%
3 Môi trường đông tinh trùng 29 Kit Hàng hóa mới 100%
4 Thanh đựng cryo tube hoặc tương đương 755 Cái Hàng hóa mới 100%
5 Ống trữ lạnh tinh trùng (1,8ml) 7.350 Cái Hàng hóa mới 100%
6 Môi trường thao tác ngoài tủ ấm 46 Kit Hàng hóa mới 100%
7 Ống nghiệm tiệt trùng 11ml 7.200 Cái Hàng hóa mới 100%
8 Pipet 10ml red 1/10 hoặc tương đương 3.600 Cái Hàng hóa mới 100%
9 Pipet 1ml yellow 1/100 hoặc tương đương 3.735 Cái Hàng hóa mới 100%
10 Pipette nhựa 3ml 58.250 Cái Hàng hóa mới 100%
11 Pipette pasteur 150mm 7.300 Cái Hàng hóa mới 100%
12 Môi trường lọc tinh trùng nồng độ gốc 44 Kit Hàng hóa mới 100%
13 Tube 14ml 7.300 Cái Hàng hóa mới 100%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->