Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103521-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu KHLCNT 20191261259
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 08:49:00 đến ngày 2020-01-14 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,431,315,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 45,000,000 VNĐ ((Bốn mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Monitor sơ sinh 5 thông số 2 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
2 Monitor 5 thông số 8 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
3 Cân bệnh nhân tại giường 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
4 Máy đo huyết áp tự động luồn tay, để bàn 2 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
5 Máy phun sương khử khuẩn không khí 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
6 Máy làm ấm dịch truyền 3 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
7 Máy đo chiều dài ống tủy 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
8 Tủ làm ấm dịch truyền 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
9 Máy cắt bông gạc 1  Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
10 Tủ hút khí độc 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
11 Máy ly tâm lắng mẫu nhanh; 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
12 Máy điện tim 6 cần 2 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
13 Máy truyền dịch 10 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
14 Bơm tiêm điện 12 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
15 Bồn tắm dài Ovanl 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
16 Máy vortex; 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
17 Máy khí dung siêu âm 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
18 Máy hút dịch áp lực thấp 4 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
19 Máy Lazer CO2 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
20 Máy hút khói khử mùi 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
21 Máy ly tâm 2 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
22 Máy hút dịch 3 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
23 Máy khí dung 5 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
24 Máy hút ẩm 10 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
25 Giường điện đa chức năng (Giường điện 3 mô tơ) 2 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
26 Cabin đo thính lực (buồng đo thính lực) 1 Hệ thống Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
27 Máy đo thính lực 1 Hệ thống Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
28 Máy đo nhĩ lượng hai tần số 1 Máy Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
29 Bàn để dụng cụ 5 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
30 Bàn làm rốn 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
31 Bàn gấp đồ vải 10 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
32 Bàn thủ thuật 7 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
33 Bàn tít dụng cụ 8 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
34 Bục lên xuống 3 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
35 Cáng bệnh nhân (Băng ca) 6 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
36 Cọc truyền 10 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
37 Giá để đồ vải 5 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
38 Giá tiếp nhận đồ hấp sấy tiệt khuẩn 10 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
39 Hộp Inox 5 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
40 Hộp Inox 8 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
41 Hộp Inox 3 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
42 Tủ đựng dụng cụ 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
43 Tủ thuốc độc 3 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
44 Xe đẩy đồ vải 15 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
45 Xe chở đồ vải 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
46 Xe chở đồ vải 2 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
47 Xe đẩy cáng bệnh nhân 6 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
48 Xe đẩy ô xy 4 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
49 Xe đẩy ô xy 6 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
50 Xe tiêm 3 tầng 4 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
51 Xe tiêm 3 tầng 7 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
52 Xe để máy điện tim 1 Cái Mô tả hàng hóa theo Bảng 3 - Thông số chi tiết của hàng hóa
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->