Gói thầu: Mực in và giấy in năm 2019

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106533-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 23:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH
Tên gói thầu Mực in và giấy in năm 2019
Số hiệu KHLCNT 20191025444
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện và các nguồn thu hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 23:17:00 đến ngày 2020-01-10 23:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,914,049,830 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Giấy in nhiệt 57x30 2.300 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
2 Giấy in nhiệt 57x50 1.300 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
3 Giấy in nhiệt 80x80 3.600 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
4 Giấy in nhiệt 75x30 250 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
5 Giấy in nhiệt 105x30 100 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
6 Giấy in nhiệt 110x45 100 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
7 Giấy in tem 50x25 60 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
8 Giấy in nhiệt 57x30 2.300 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
9 Giấy in tem 100x40 3.200 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
10 Giấy in tem PVC 75x25 200 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
11 Mực in tem Premum Wax 110mm x 300m (4.3" x 984') 650 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
12 Mực in tem Wax Resin 110mm x 300m (4.3" x 984') 50 Cuộn Mục 2 Chương V E-HSMT
13 Mực in Laser màu HP 201A (đen, xanh, đỏ, vàng) 55 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
14 Mực in Laser màu HP 131A (đen, xanh, đỏ, vàng) 200 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
15 Mực in Laser màu HP 125A (đen, xanh, đỏ, vàng) 20 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
16 Mực in Laser màu HP 410A (đen, xanh, đỏ, vàng) 565 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
17 Mực in phun màu HP 955A (đen, xanh, đỏ, vàng) 160 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
18 Mực in Laser màu HP 204A (đen, xanh, đỏ, vàng) 16 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
19 Mực in Laser màu CANON 329 (đen, xanh, đỏ, vàng) 80 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
20 Mực in phun màu Epson T664 (đen, xanh, đỏ, vàng) 24 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
21 Mực in phun màu Epson T673 (đen, xanh, đỏ, vàng, đỏ nhạt, xanh nhạt) 210 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
22 Mực in Hawo HM 850 DC 5 Hộp Mục 2 Chương V E-HSMT
23 Mực in kim Epson LQ 310 600 Ruban Mục 2 Chương V E-HSMT
24 Mực in Epson LQ 300 50 Ruban Mục 2 Chương V E-HSMT
25 Mực in Epson LQ 680 Pro 30 Ruban Mục 2 Chương V E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->