Gói thầu: Mua sắm thiết bị cho dự án mã số SHTT.TW.20-2018

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102661-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên gói thầu Mua sắm thiết bị cho dự án mã số SHTT.TW.20-2018
Số hiệu KHLCNT 20190843799
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Huy động (cá nhân góp vốn)
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 18:35:00 đến ngày 2020-01-14 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,572,690,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hệ thống phản ứng: 1.1. Sàn thao tác, thang vận; 1.2. Thiết bị hòa tan tác nhân; 1.3. Thùng trung gian chứa sản phẩm; 1.4. Thiết bị gia nhiệt nước nóng; 1.5. Hệ thống bơm, đường ống, van, phụ kiện kết nối giữa các thiết bị trong dây chuyền công nghệ; 1.6. Nhân công lắp đặt, hiệu chỉnh. 1 Hệ thống Xem file " Phạm vi cung cấp" đính kèm Danh mục thiết bị chi tiết cụ thể xem file " Phạm vi cung cấp" đính kèm
2 Hệ thống sấy: 2.1. Thân, buồng, cửa, khay sấy; 2.2. Dàn gia nhiệt +kênh gió; 2.3. Dàn ngưng tụ + ống gió; 2.4. Hệ thống đường ống, van, quạt, phụ kiện kết nối. 1 Hệ thống Xem file " Phạm vi cung cấp" đính kèm Danh mục thiết bị chi tiết cụ thể xem file " Phạm vi cung cấp" đính kèm
3 Thiết bị chế tạo (bao gồm các thiết bị riêng lẻ và hệ thống điện điều khiển): 3.1. Hệ thống điện, điều khiển; 3.2. Thiết bị tinh chế nguyên liệu; 3.3. Cân bàn điện tử; 3.4. Máy nghiền bông; 3.5. Máy vắt ly tâm; 3.6. Máy may bao bì. 1 Hệ thống Xem file " Phạm vi cung cấp" đính kèm Danh mục thiết bị chi tiết cụ thể xem file " Phạm vi cung cấp" đính kèm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->