Gói thầu: Mua sắm thiết bị nghề trọng điểm

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105838-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo
Tên gói thầu Mua sắm thiết bị nghề trọng điểm
Số hiệu KHLCNT 20200105643
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn Ngân sách thành phố cấp bổ sung cho Quận năm 2019, cấp cho trường TCN Nhân Đạo theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 14:14:00 đến ngày 2020-01-13 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,999,096,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 29,000,000 VNĐ ((Hai mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hệ thống thực hành mạng máy tính. Mỗi bộ gồm có: 2 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
2 Máy server 1 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT (*)
3 Thiết bị định tuyến (Router) 1 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
4 Thiết bị chuyển mạch (Switch) 4 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
5 Modem ADSL 2 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
6 Ổ cắm dây mạng (Wallplate) 19 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
7 Card mạng (NIC) 20 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
8 Bộ chuyển tiếp Repeater 1 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
9 Kìm bấm cáp mạng 10 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
10 Thiết bị kiểm tra cáp mạng 19 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
11 Tủ mạng 2 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
12 Hệ thống thực hành Thiết kế, xây dựng mạng lan. Mỗi bộ gồm có: 2 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
13 Máy server 1 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT (*)
14 Switch Layer 18 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
15 Thiết bị chuyển mạch(Switch) 9 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
16 Thiết bị định tuyến (Router) 9 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
17 Tủ mạng 2 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
18 Bộ dò dây mạng âm tường 2 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
19 Thiết bị kiểm tra cáp mạng 10 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
20 Kìm bấm cáp mạng 2 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
21 Hệ thống thực hành Mạng không dây. Mỗi bộ gồm có: 2 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
22 Bộ phát không dây (Access Point) 9 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
23 Access Point outdoor 9 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
24 Card mạng không dây 19 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
25 Modem ADSL 2 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
26 Kìm bấm cáp mạng 1 Chiếc Theo Mục 2 chương V E-HSMT
27 Thiết bị kiểm tra cáp mạng 1 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
28 Linh kiện máy tính 15 Bộ Theo Mục 2 chương V E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->