Gói thầu: Gói thầu số 02: Vật tư y tế

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105732-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Vật tư y tế
Số hiệu KHLCNT 20191279914
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 13:58:00 đến ngày 2020-01-14 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 465,752,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,500,000 VNĐ ((Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bông thấm Hãng SX: Asean (hoặc tương đương) 45 kg Bông y tế thấm nước - Quy cách: 1kg/túi Phần 1
2 Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ Hãng SX: Nantong Renon Laboratory (hoặc tương đương) 1.000 cái Tăm bông tiệt trùng - Quy cách: 1 cái/túi Phần 1
3 Kim cánh bướm các loại, các cỡ Hãng SX: Vinahankook (hoặc tương đương) 4.000 cái Kim truyền tĩnh mạch - Quy cách: 1 cái/túi Phần 1
4 Kim luồn tĩnh mạch các số từ 18G đến 24G Hãng SX: JCM Med (hoặc tương đương) 1.500 cái Kim luồn tĩnh mạch - Quy cách: 1 cái/túi Phần 1
5 Kim châm cứu các số Hãng SX: Suzhou Medical Appliance Factory (hoặc tương đương) 30.000 cái Kim châm cứu Đông Á - Quy cách: 100 cái/hộp Phần 1
6 Dây Oxy gọng kính Hãng SX: Great mountain (hoặc tương đương) 600 cái Dây oxy 2 nhánh - Quy cách: 1 cái/túi Phần 1
7 Găng khám các số Hãng SX: Khải Hoàn (hoặc tương đương) 12.000 Đôi Găng khám các số - Quy cách: 500 đôi/thùng Phần 1
8 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng A1 Hãng SX: Merufa (hoặc tương đương) 9.000 Đôi Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng A1 - Quy cách: 600 đôi/thùng Phần 1
9 Ống nội khí quản các số Hãng SX: Nanjing Hong An Medical Appliance Co.,Ltd -Shimoto (hoặc tương đương) 20 cái Ống nội khí quản - Quy cách: 1 cái/túi Phần 1
10 Ống hút nước bọt đục, trong Hãng SX: Trần Trung (hoặc tương đương) 200 gói Ống hút nước bọt - Quy cách: 100 cái/túi Phần 1
11 Kim phẫu thuật các cỡ Hãng SX: Shanghai Yuanhong Medical Appliance Co.,Ltd - BSV(hoặc tương đương) 300 cái Kim khâu - Quy cách: 10 cái/túi Phần 1
12 File H các số Hãng SX: Mani (hoặc tương đương) 15 Vỉ H File - Quy cách: hộp 6 cái Phần 1
13 File K các số Hãng SX: Mani (hoặc tương đương) 15 Vỉ K File - Quy cách: hộp 6 cái Phần 1
14 Cortisomol Hãng SX: Septodont (hoặc tương đương) 1 Lọ Cortisomol - Quy cách: 25g/lọ Phần 1
15 Nước cất 2 lần Hãng SX: Thuận Phát (hoặc tương đương) 50 lít Quy cách: 10lít/can, 20lít/can, 30lít/can Phần 1
16 Giấy điện tim 6 cần Hãng SX: Hanson (hoặc tương đương) 180 Cuộn Giấy điện tim dùng cho máy điện tim 1 cần, 3 cần, 6 cần, 12 cần - Quy cách: 10 cuộn/hộp Phần 1
17 Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên size 18G, 20G, 22G Hãng SX: Welford (hoặc tương đương) 1.000 chiếc Kim luồn tĩnh mạch - Quy cách: Hộp 50 chiếc Phần 2
18 Kim chọc dò tủy sống số 20 đến số 27 Hãng SX: KD Medical (hoặc tương đương) 100 cái Kim chọc dò gây tê tủy sống KD-FINE các số 20G đến 27G Phần 2
19 Băng dính lụa cuộn 5cm x 5m Hãng SX: Agaolu Saglik Urunleri Tekstil San.Tic Ltd (hoặc tương đương) 360 cuộn Băng dính 5cm x 5m - Quy cách: 1 cuộn/Hộp Phần 2
20 Mũi khoan tròn, trụ, chóp ngược. Hãng SX: Mani (hoặc tương đương) 100 cái Mũi khoan tròn, trụ, chóp ngược - Quy cách: 05 cái/ vỉ Phần 2
21 Dentl X - ray film Hãng SX: Dentl film S.R.L (hoặc tương đương) 30 hộp Dentl X- ray film Phim X - quang nha khoa rửa nhanh - Quy cách: 50 phim/hộp Phần 2
22 Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ Hãng SX: Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam 10.000 cái Kim tiêm MPV các số - Quy cách: Hộp 100 cái x 100hộp/ kiện Phần 2
23 Dây hút nhớt có nắp Hãng SX: Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam 200 bộ Dây hút nhớt MPV có nắp - Quy cách: Túi 20 sợi x 25 túi /kiện Phần 2
24 Găng sản khoa các cỡ Hãng SX: Nam Tín (hoặc tương đương) 500 đôi Găng sản khoa chưa tiệt trùng - Quy cách: 10 đôi/ túi; 50 đôi/ Hộp Phần 2
25 Băng bó bột 15cm x 2,7m Hãng SX: Greetmed (hoặc tương đương) 240 cuộn Băng bó bột 15cm x 2,7m - Quy cách: 120 cuộn/thùng Phần 2
26 Băng bó bột 7.5cm x 2.7m Hãng SX: Greetmed (hoặc tương đương) 360 cuộn Băng bó bột 7.5cm x 2.7m - Quy cách: 240 cuộn/thùng Phần 2
27 Đầu côn vàng Hãng SX: Nantong Renon (hoặc tương đương) 2.000 cái Đầu côn vàng - Quy cách: 1000 cái/túi Phần 2
28 Đầu côn xanh Hãng SX: Nantong Renon (hoặc tương đương) 2.000 cái Đầu côn xanh - Quy cách: 500 cái/túi Phần 2
29 Dây garo Hãng SX: HTXCST5 (hoặc tương đương) 200 cái Dây garo cao su 7cm - Quy cách: Rời Phần 2
30 Túi nước tiểu 2000ml Hãng SX: An Phú (hoặc tương đương) 100 cái Túi nước tiểu 2000ml - Quy cách: 01 túi/bộ Phần 2
31 Sonde Foley 2 nhánh các số Hãng SX: Uro (hoặc tương đương) 200 cái Sonde Foley 2 nhánh các số - Quy cách: 10 cái/hộp Phần 2
32 Giấy điện tim 3 cần Hãng SX: Hải Anh (hoặc tương đương) 50 cuộn Giấy điện tim 3 cần - Quy cách: 10 cuộn/hộp Phần 2
33 Giấy in nhiệt máy huyết học 5.7 Hãng SX: Hải Anh (hoặc tương đương) 150 hộp Giấy in nhiệt máy hyết học 5.7cm - Quy cách: 01 cuộn/hộp Phần 2
34 Giấy in máy sinh hóa nước tiểu Hãng SX: Hải Anh (hoặc tương đương) 100 cuộn Giấy in nhiệt máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu - Quy cách: 10 cuộn/hộp Phần 2
35 Ống nghiệm Serum cup Global 3ml Hãng SX: I.S.E S.r.l (hoặc tương đương) 1.000 cái Ống nghiệm Serum cup Global 3ml - Quy cách: 500 cái/túi Phần 2
36 Ceivintron Hãng SX: FDA(hoặc tương đương) 150 gam Ceivintron - Quy cách: 30g/hộp Phần 2
37 Fuji II Hãng SX: Fuji Plus (hoặc tương đương) 2 hộp Fuji 2 (15g) - Quy cách: 15g/hộp Phần 2
38 Gutta pecha các số Hãng SX: Diadent (hoặc tương đương) 12 hộp Gutta pecha các số - Quy cách: 120 cái/hộp Phần 2
39 Găng phẫu thuật tiệt trùng các số Hãng SX: Super Max(hoặc tương đương) 2.000 đôi Găng tay phẫu thuật tiệt trùng - Aurelia - Quy cách: Túi 1 đôi; Hộp 50 đôi Phần 2
40 Ống đo tốc độ máu lắng Hãng SX: BIOTA (hoặc tương đương) 10 Ống Ống đo tốc độ máu lắng - Quy cách: Hộp 100 ống Phần 2
41 Mask thở + dây oxy Hãng SX: Non change (hoặc tương đương) 100 cái Mask thở oxy có dây, dùng cho người lớn, trẻ em - Quy cách: 01 cái/gói Phần 2
42 Dây truyền dịch Hãng SX: Jiangxi Sanxin Medtec Co.,Ltd (hoặc tương đương) 12.000 bộ Dây truyền dịch có kim cánh bướm Saomed - Quy cách: 01 bộ/túi Phần 3
43 Phim khô Laser kích thước 25 cm x 30cm Hãng SX: Carestream Health (hoặc tương đương) 9.000 tờ Phim in laser Trimax TXE 25cmx30cm (10x12 inch) - Quy cách: 125 tờ/hộp Phần 4
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->