Gói thầu: Gói thầu số 47 2019 MS-SCL ”Mua sắm VTTB phục vụ các công trình sửa chữa lớn đại tu thay thế tủ Pillar sau các TBA khu đô thị Tân Tây Đô năm 2020”

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109188-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Đan Phượng
Tên gói thầu Gói thầu số 47 2019 MS-SCL ”Mua sắm VTTB phục vụ các công trình sửa chữa lớn đại tu thay thế tủ Pillar sau các TBA khu đô thị Tân Tây Đô năm 2020”
Số hiệu KHLCNT 20200103563
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 12:17:00 đến ngày 2020-01-16 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,341,857,471 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 34,000,000 VNĐ ((Ba mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ Pilar 400-600V hợp bộ (1MCCB 3P-400A; 2MCCB 3P-250A; 1MCCB 3P-150A) 15 tủ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Tủ Pilar 250-600V hợp bộ (1MCCB 3P-250A; 1MCCB 3P-200A; 1MCCB 3P-150A) 9 tủ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Tủ Pilar 200-600V hợp bộ (1MCCB 3P-200A; 2MCCB 3P-150A) 22 tủ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Tủ Pilar 150-600V hợp bộ (2MCCB 3P-150A; 1MCCB 3P-100A) 17 tủ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Tủ Pilar 100-600V hợp bộ (1MCCB 3P-100A) 31 tủ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Aptomat MCB 1 cực 600V-63A 292 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Aptomat MCB 3 cực 600V-100A 20 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
8 Đầu cốt M10 584 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
9 Đầu cốt M16 40 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
10 Đầu cốt M50 188 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
11 Dây đồng mềm M50 47 m Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*10 mm2 817 m Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
13 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*16 mm2 112 m Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
14 Biển cảnh báo an toàn 94 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
15 Biển tên tủ Pillar (Làm bằng tôn – Sơn phủ UV). 94 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
16 Đề can tên khách hàng 312 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->