Gói thầu: cung ứng hóa chất y tế

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107998-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc
Tên gói thầu cung ứng hóa chất y tế
Số hiệu KHLCNT 20191202860
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2019
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 11:05:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 297,821,083 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 3,000,000 VNĐ ((Ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 ALT(SGP) Liquid 3 Hộp R1:3x120ml R2:1x90ml
2 Albumin 2 Hộp 1 x 500 ml
3 AST (SGOT) 3 Hộp R1:3x120ml, R2:1x90ml
4 Bilirubine Dicrect 2 Hộp R1:1 x120ml, R2:1 x15ml
5 Bilirubine Total 2 Hộp R1:1x120ml, R2:1 x15ml
6 Cholesterol 2 Hộp 1x 500ml
7 Creatinine CS 2 Hộp R1:1 x 500ml, R2:1 x 125ml
8 Gamma GT Liquid 2 Hộp R1:3x120ml, R2:1 x 90 ml
9 Glucose (Oxidase) 3 Hộp 1 x 500ml
10 Auto HDL Liquid 4 Hộp R1: 1 x 60ml, R2:1 x 20ml
11 Triglycerides 3 Hộp 1x500ml
12 Urea/Bun Liquid 3 Hộp R1:3 x 120ml, R2:1 x90ml
13 Uric Acid 3 Hộp 1 x 500ml
14 Hóa chất chạy nội kiểm 20 Hộp 1 x 5 ml
15 Hóa chất chạy nội kiểm huyết học 3 Bộ 3 lọ x 4,5ml/Bộ
16 Dung dịch phá hồng cầu 12 Thùng 5Lít / Thùng
17 Dung dịch pha loãng 12 Thùng 20Lít / Thùng
18 Amalgam45% Ag 20 Lọ 30g
19 Bộ acetching 2 Tuýp 5ml/ Tuýp
20 Keo dán ngà 2 Lọ 6g/lọ
21 Sò đánh bóng răng 200 200c/hộp
22 Thủy ngân 70 Lọ 50g/lọ
23 Acid acetic loãng (3%) 10 Chai 1Lít/Chai
24 Dầu mù u 300 Lọ Lọ/12ml
25 Gel siêu âm 50 lít Can 5L
26 Nước rửa phim (Developer , Fixer) 15 Bộ A1 5L, A2 4L, B1 600ml, B2 250ml, C2 88ml
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->