Gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng cứu thương

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107982-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Ung Bướu Tỉnh Thanh Hóa
Tên gói thầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng cứu thương
Số hiệu KHLCNT 20200104015
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn chi mua sắm, sửa chữa bố trí trong dự toán năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 10:24:00 đến ngày 2020-01-13 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 883,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Xe ô tô cứu thương 1 Cái Theo chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàng hoá sản xuất năm 2019 trở về sau, mới 100%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->