Gói thầu: Dụng cụ nội soi

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110851-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H
Tên gói thầu Dụng cụ nội soi
Số hiệu KHLCNT 20191236868
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn nguồn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (viện phí) của đơn vị
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:37:00 đến ngày 2020-01-22 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,297,520,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 13,000,000 VNĐ ((Mười ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bóng đèn Xenon 175W, 15 Volt (Bóng đèn nguồn sáng) dùng trong phẫu thuật nội soi. 5 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
2 Bóng đèn Xenon 300W, 15 Volt (Bóng đèn nguồn sáng) dùng trong phẫu thuật nội soi. 6 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
3 Chổi rửa dụng cụ nội soi dài 35cm, size 11mm. 24 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
4 Chổi rửa dụng cụ nội soi dài 35cm, size 2.5mm 24 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
5 Chổi rửa dụng cụ nội soi dài 35cm, size 7mm 24 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
6 Chổi rửa dụng cụ nội soi dài 58cm, size 16mm 24 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
7 Dây dẫn ánh sáng lạnh, Þ4,8mm, dài 250 cm 5 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
8 Dây nối điện lưỡng cực cao tần 5 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
9 Điện cực cắt đốt nội soi UXTLT 24/26FR, loại 1 chân 27050G 20 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
10 Kềm gắp sỏi thận răng cứng, dài 38 cm 1 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
11 Kềm gắp sỏi với răng mềm có cửa sổ, dài 38 cm 1 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
12 Kẹp gắp sỏi niệu quản 5Fr, dài 60cm 4 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
13 Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực 19 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
14 Tay cầm có khóa 3 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
15 Tay cầm không có khóa 3 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
16 Vỏ bao ngoài dùng cho kẹp/kéo nội soi 22 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
17 Vỏ trong xoay dùng cắt UXTLT 2 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
18 Ruột kéo dùng trong nội soi 12 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
19 Nắp đậy hình quả tạ, có đục lỗ cỡ 1.2 mm 60 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
20 Nắp đậy hình quả tạ, có đục lỗ cỡ 0.8 mm 60 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
21 Vỏ trong kẹp đốt lưỡng cực có nòng sứ, dài 33cm 6 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
22 Nắp đậy Trocar 5mm, bịch 5 cái 6 Bịch Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
23 Nắp đậy Trocar 10mm, bịch 5 cái 6 Bịch Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
24 Van silicon dùng cho Trocar 5mm, bịch 5 cái 6 Bịch Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
25 Van silicon dùng cho Trocar 10mm, bịch 5 cái 6 Bịch Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
26 Điện cực cầm máu dạng con lăn, loại 2 chân 5 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
27 Điện cực cầm máu dạng con lăn, loại 1 chân 10 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
28 Điện cực xẻ cổ bàng quang, loại 2 chân 10 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
29 Điện cực xẻ cổ bàng quang, loại 1 chân 10 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
30 Điện cực cắt tạo góc loại 2 chân 24 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
31 Tấm cách điện bệnh nhân 2 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
32 Chổi rửa dài 8 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
33 Ngáng miệng 6 Cái Chi tiêt nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->